Đội Ngũ Nhân Sự

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. SKV tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.